Werken met hoofd, hart en handen

Wij geloven dat ieder kind door God is geliefd en geschapen. Elk met eigen talenten en mogelijkheden. Samen met de kinderen zoeken we hier naar. Elke vaardigheid zowel op cognitief leergebied, als op motorisch, emotioneel, sociaal en creatief gebied is hierbij belangrijk. Wij streven naar een juiste balans en samenhang in het werken met hoofd, hart en handen. Dit doet recht aan het compleet ‘mens-zijn’ zoals bedoeld door onze hemelse Vader. Daarnaast zorgt het voor afwisseling in de verschillende manieren van leren.