Wie zijn wij?

Onze school is onderdeel van Stichting De Passie

Hieronder vallen drie scholen voor basisonderwijs en drie scholen voor voortgezet onderwijs. Op onze scholen geven we evangelisch bijbelgetrouw onderwijs. Het geweldige verhaal van Gods liefde voor ons klinkt door in de lessen en wordt zichtbaar in de sfeer op school. Alle medewerkers geloven dat de Bijbel Gods Woord is en kunnen vertellen over hun relatie met God.

Onze school is niet verbonden aan een kerk of stroming. Onze medewerkers zijn dat wel. Ze komen uit verschillende kerken. Samen genieten we van de verschillen én van de verbondenheid die er is omdat we in één God geloven.