Ons onderwijs

De Olijfboom staat voor kwalitatief goed onderwijs. De vruchten van de Olijfboom zijn de opbrengsten van ons onderwijs. Zichtbaar in de ontwikkeling en de gaven en talenten van onze leerlingen. 

De wortels van ons evangelisch onderwijs zijn:

-We leren de kinderen dat ze een persoonlijke relatie met Jezus Christus kunnen opbouwen

-De Bijbel neemt op school een belangrijke plaats in. De Bijbel is Gods openbaring aan ons mensen.

-We geloven dat het leven met Jezus gevolgen heeft voor alle facetten van zowel het persoonlijk als het maatschappelijk leven.