Ouders

Actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school is belangrijk voor de ontwikkeling van hun kinderen. Wij stimuleren deze betrokkenheid op verschillende manieren; 

  • Informatievoorziening

Alle informatie naar ouders wordt zoveel mogelijk digitaal verspreid via de mail of via Parro. Parro is via een app of via de website te gebruiken.

Bijna wekelijks ontvangen ouders e-mails met informatie vanuit school en/of de klas(sen).

 

  • Tienminutengesprekken

We organiseren op school vier vaste momenten waarop met ouders in gesprek gaan over hun kind. De data staan in de agenda en worden aangekondigd in een ouderbericht.

 

  • Gebedsgroep

De oudergebedsgroep komt ongeveer één keer in de veertien dagen samen op vrijdagochtenden.

 

  • Activiteiten

Ouders helpen bij schoonmaakavonden, meegaan en of regelen uitstapjes etc. 

 

  • Koffie-ochtenden

Iedere vrijdagmorgen staat er voor ouders koffie en thee klaar in de ontmoetingsruimte.

Meer informatie is te vinden in de schoolgids.