Kwaliteit en resultaten

Jouw bestemming, onze Passie!

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen ook voor onszelf ambitieuze doelen vast.

Elk schooljaar denken we over onze doelen na en maken we plannen om die verder te verwezenlijken. Daarbij kijken we breder dan de eisen die de onderwijsinspectie aan ons stelt. We streven niet alleen naar mooie doorstroomcijfers, maar ook naar tevredenheid van leerlingen en ouders over het onderwijs en de vorming die we bieden, en over de organisatie, de communicatie en de sfeer op school.

Daarom houden we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel en gaan we met ze in gesprek.

IEP Eindtoets

Vanaf schooljaar 2015-2016 nemen we de IEP Eindtoets af. Daarbij ligt de standaardscore tussen 50 en 100. Een leerling die 100 scoort behoort tot de beste leerlingen van Nederland. Tot nu toe scoorden we elk jaar boven het landelijk gemiddelde.