De Olijfboom

Onze Naam

De naam “de Olijfboom” heeft alles te maken met de christelijke identiteit van de school en heeft voor ons veel mooie betekenissen:

  • De olijfboom is in de Bijbel een veel voorkomende boom. Hij is altijd groen en draagt vruchten onder alle omstandigheden. Hij kan heel oud worden.
  • Olijfbomen komen oorspronkelijk uit Israël en zijn van daaruit verspreid naar andere landen in de wereld. Net als het joodse volk en Gods Woord.
  • Wij zijn als niet-joden, christenen, geënt op de olijfboom  ‘Israël’ , zie Romeinen 11.
  • In het Oude Testament lezen we dat de duif een olijftak naar de ark van Noach bracht als teken dat het land na de zondvloed weer drooggevallen was. God had met de mens vrede gesloten.
  • In de cultuur van het Joodse volk wordt de Olijfboom nog steeds als symbool van vrede en geluk gezien en de olijftak als teken van hoop. We verwijzen hiermee graag naar ons mission statement: ‘een hoopvolle toekomst’ uit Jeremia 29:11.
  • Een boom staat ook voor geworteld zijn, stevig staan, fundament. De Olijfboom is geworteld  in het levende Woord van God, de Bijbel. Het wordt gevoed  vanuit het geloof in God en een levende relatie met Zijn zoon Jezus Christus.
  • Een olijfboom draagt vrucht: olijven. Als je deze perst krijg je olie. Olie wordt onder andere gebruikt voor lampenolie en voor zalving. Olie wordt tevens gebruikt als symbool van de Heilige Geest. De vruchten van de Olijfboom zijn de opbrengsten van ons onderwijs waarmee we de kinderen willen voeden.