Over de school

Jouw bestemming, onze Passie!

Wie zijn wij

Onze school is onderdeel van de Passie scholengroep. Hieronder vallen 3 scholen voor basisonderwijs en 3 scholen voor voortgezet onderwijs.

Op onze scholen geven we evangelisch bijbelgetrouw onderwijs. Het geweldige verhaal van Gods liefde voor ons klinkt door in de lessen en wordt zichtbaar in de sfeer op school. Alle medewerkers geloven dat de Bijbel Gods Woord is en kunnen vertellen over hun relatie met God.

Onze school is niet verbonden aan een kerk of stroming. Onze medewerkers zijn dat wel. Ze komen uit verschillende kerken. Samen genieten we van de verschillen én van de verbondenheid die er is omdat we in één God geloven.Missie en Visie

Het is de opdracht die we onszelf stellen. We zetten ons dagelijks in om hem – in Gods kracht – waar te maken.

Het is ons verlangen dat onze leerlingen midden in de samenleving, op de plaats die God hen geeft, herkenbaar zullen zijn. Herkenbaar, niet zozeer als leerlingen van de Passie, maar als leerlingen en volgelingen van Jezus.

Ons verlangen is dat elke leerling de school verlaat met een diploma én een helder beeld van zijn bestemming, van zijn talenten en hoe hij die voor zijn Schepper wil inzetten.

Verder zetten we ons ervoor in dat ook onze medewerkers met hun eigen talenten bijdragen aan de missie van onze school en het waarmaken van onze belofte.