Vertrouwenspersoon

De Olijfboom wil een veilige plek zijn om te leren en tot ontwikkeling te komen. Mocht uw zoon of dochter te maken krijgen met gedrag van medeleerlingen of medewerkers van de Olijfboom waar hij/zij zich niet veilig bij voelt, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, kan helpen zoeken naar een oplossing of de weg wijzen naar andere hulpverleners.

De vertrouwenspersonen op de Olijfboom zijn:

  • Marja Schutte – marja.schutte@ekcdeolijfboom.nl, 0570-820225
  • Marleen de Boer – marleen.de.boer@ekcdolijfboom.nl, 0570-820225

Naast interne vertrouwenspersonen heeft de Passie ook twee externe vertrouwenspersonen die in dienst zijn bij de hogeschool VIAA. Een externe vertrouwenspersoon heeft met name een taak wanneer er in de school sprake is van klachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Leerlingen of collega’s die intern niet afdoende kunnen worden bijgestaan, kunnen op deze externe vertrouwenspersoon een beroep doen.

De externe vertrouwenspersonen zijn:

Henk Grit, h.grit@viaa.nl; telefoon (038) 425 55 42 of 06 24321661
Marjan Harink, m.harink@viaa.nl; telefoon (038) 425 55 42 of 06-21316144

 

Klachtenregeling

In de praktijk van alledag kunnen er op school zaken misgaan of fout lopen. In het uiterste geval kan dat ertoe leiden dat u overweegt een klacht in te dienen. Hiervoor hebben we een klachtenregeling. De bedoeling van deze regeling is om klachten zo snel en goed mogelijk op te lossen. De klachtenregeling vindt u hier.