Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij Sine Limite. Dit is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor alle scholen in de gemeente Deventer. Elke school heeft een eigen SchoolOndersteuningsProfiel (het SOP). In het SOP staat beschreven welke ondersteuning een school te bieden heeft en welke ondersteuning ouders dus van de school kunnen verwachten. Waar is de school goed in en op welke onderdelen is de school in ontwikkeling? Over welke deskundigen beschikt de school? Welke ondersteunings overleggen vinden op school plaats? Op deze vragen geeft het SOP antwoord. Via onderstaande knop kun je dit document inzien.