Jeremia 29:11

Voor een hoopvolle toekomst!

Onze belofte is gebaseerd op Jeremia 29:11: Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Jeremia 29:11 – HSV

We zijn er diep van overtuigd dat het leven met God kwaliteit en toekomstperspectief biedt. De hoopvolle toekomst is het leven dat er voor de leerlingen is in de Here Jezus Christus, zowel nu als na Zijn wederkomst.

Door het onderwijs willen we ieder kind uitzicht geven op een bij hem of haar passende plek in de maatschappij. We geven elke dag bewust aandacht aan het zichtbaar maken van de liefde en grootheid van God. Zo hopen we dat de kinderen voor een leven met God (blijven) kiezen en Jezus zullen aannemen in hun leven.