Op de Olijfboom hebben we een oudergebedsgroep.
Wij geloven dat God hoort en voorziet. Het is daarom belangrijk en bemoedigend om te bidden voor de school, het personeel, de buurt, de gezinnen, maar bovenal de kinderen. Uiteraard gebeurt dit in vertrouwen en met respect voor elkaars privacy.

De gebedsgroep is ook een groep waar we oog en oor voor elkaar hebben en er voor elkaar kunnen zijn. Wil je meebidden? Van harte welkom!

De oudergebedsgroep komt 1 keer in de 14 dagen bij elkaar op vrijdagmorgen in de teamkamer van 8.30 uur tot 9.15 uur. We bidden specifiek voor een van de groepen.

Klik op de button kijk wanneer we weer samen komen. Welkom!