MR/Ouderraad

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals veiligheid op en rond de school, verbeteringen in het onderwijs, financiën en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. De mr bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

Dit zijn onze mr leden:

ouders:
Astrid Luppen
Hanneke Davelaar
Gerjan Zuidhof

leerkrachten:
Annet Nagelhout
Esther Holtman
Thomas Postmus

De mr behartigt ook jouw belangen!
Heb je opmerkingen of ideeën die belangrijk zijn voor de mr, schroom dan niet deze kenbaar te maken. Dat kan hier