Thematisch onderwijs

We werken zoveel mogelijk thematisch, waarbij de leerstof geïntegreerd wordt aangeboden vanuit thema’s die met wereldoriëntatie samenhangen. Zo’n thema zet de lesinhoud in een betekenisvolle context en brengt samenhang tussen de activiteiten en lesstof die we aanbieden. Dat stimuleert de taalontwikkeling en zorgt bij kinderen voor nieuwsgierigheid en betrokkenheid.

Er zijn ook vakken die we (gedeeltelijk) buiten de thema’s aanbieden. Dat betreft rekenen, schrijven, sociale vaardigheden, spelling, godsdienst en gymnastiek. Waar mogelijk maken we uiteraard verbindingen met de thema’s én we passen het geleerde binnen de thematische lessen toe.