Thematisch onderwijs

OLYMPUS DIGITAL CAMERAThematisch onderwijs  We werken binnen het onderwijsprogramma zoveel mogelijk met thema’s, hierbij zoeken we naar aansluiting bij de persoonlijke belangstelling en ontwikkeling van ieder kind. Zo wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld en raken de kinderen meer van binnenuit gemotiveerd om te leren. Het is belangrijk dat de kinderen de kinderen meer van binnenuit gemotiveerd om te leren. Het is belangrijk dat de kinderen de dingen in samenhang leren zien. De grote meerwaarde van het concept is gelegen in de samenhang tussen alle leerstofonderdelen en vakgebieden.  Alle vakken, uitgezonderd het rekenonderwijs, schrijven en gymnastiek, worden thematisch en in een duidelijke en natuurlijke context aangeboden.
Jonge kinderen en ook taalzwakke kinderen hebben veel baat bij dit onderwijsconcept vanwege de duidelijke samenhang in de leerstof. Hierdoor krijgt de leerstof meer betekenis en ‘beklijft’ deze makkelijker. Dit vergroot de motivatie van de leerlingen en het leerrendement.
Wereldoriëntatie vormt de kern van het les- programma. Het is de ontmoeting met de werkelijkheid waarin we leven. Taal, lezen, schrijven en rekenen worden de instrumentele vaardigheden genoemd. Het zijn belangrijke instrumenten, maar ze zijn geen doel op zich. Door goed onderwijs te geven in deze vakken bezitten de leerlingen de instrumenten om de wereld te begrijpen, verkennen en daarin te leven en te werken zoals God het bedoeld heeft.

Werken met hoofd, hart en handen
Ieder kind is door God geliefd en geschapen met zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. We willen samen met onze kinderen op zoek gaan naar hun talenten. Elke vaardigheid van het kind is hierbij belangrijk, zowel op cognitief leergebied, als op motorisch, emotioneel, sociaal en creatief gebied.  Wij streven hierbij naar een juiste balans en samenhang in het werken met hoofd, hart en handen. Dit doet recht aan het compleet ‘mens-zijn’ zoals bedoeld door onze hemelse Vader. Daarnaast voorziet het in de natuurlijke behoefte van afwisseling en de verschillende manieren van leren.

Werken op niveau en naar eigen talent
Wij geven onderwijs op maat en werken zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht, daarbij kijkend en zoekend naar de mogelijkheden van elk kind. Wij willen bij ieder kind eruit halen wat erin zit, het  beste naar boven halen, zodat het zich kan ontwikkelen en kan groeien.   We vinden het belangrijk dat alle kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau werken, zodat ze niet te lang op hun tenen hoeven te lopen, maar anderzijds zich ook niet hoeven te vervelen. Binnen de methodes en de thema’s zijn er mogelijkheden voor differentiatie naar niveau, tempo en interesse. Zo geven we pas- send onderwijs aan ieder kind. Dat geeft rust en (leer)plezier.