ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage betaal je voor je kind (eren) bij ons op school die 4 jaar of ouder zijn. Wanneer een kind instroomt tussen 1 oktober en 31 december betaal je 75% van de bijdrage. Van kinderen die na 1 januari instromen innen we geen ouderbijdrage.

De totale ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 75,00 per kind. Deze is opgebouwd uit een bijdrage voor de kosten voor algemene activiteiten en een bijdrage voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO).

Bij algemene activiteiten gaat het om schoolactiviteiten waar geen vergoeding van de overheid tegenover staat, zoals vieringen, excursies, schoolfeesten enzovoort. Ook gebruiken we de ouderbijdrage voor identiteitsgebonden leermiddelen: Bijbels, liedboeken en dergelijke. Dit deel van de ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind.

Het aandeel van de TSO in de ouderbijdrage bedraagt € 45,00 per kind. Hiervan betalen we de inzet van de betrokken schoolmedewerkers en twee vrijwilligers.