Een nieuw leerlingvolgsysteem op EKC de Olijfboom.

Vorig schooljaar hebben we ons georiënteerd op een nieuw leerlingvolgsysteem (LVS), waarmee we twee keer per jaar bij alle leerlingen vanaf groep 3 methode-onafhankelijke toetsen afnemen. Dit om te volgen of we nog op de goede weg zijn met ons onderwijs. Vanaf januari 2024 is het LVS dat we tot vorig schooljaar gebruikten (CITO 3.0) niet meer beschikbaar. Dat gaf een goede aanleiding om te kijken naar verschillende aanbieders om een leerlingvolgsysteem aan te schaffen dat ook beter aansluit bij onze onderwijsvisie. Voor de groep 1 en 2 houden we overigens ons huidige observatiesysteem (Leerlijnen in ParnasSys). Voor de kleuters gaat er dus niets veranderen.

We hielden met het team een brainstormsessie en later onderzochten we de mogelijkheden met verschillende specialisten binnen de school (rekenspecialist Chris, taalspecialist Janet, leesspecialist Esther, bovenbouwcoördinator Sytze, onder/middenbouwcoördinator Katerina en IB-er Paula). We zijn uitgekomen bij IEP Leerlingvolgsysteem, van bureau ICE. IEP staat voor: “Inzicht in Eigen Profiel”. We gebruiken ook al enkele jaren met plezier de IEP Eindtoets in groep 8 (die vanaf dit schooljaar Doorstroomtoets gaat heten). 

De visie van IEP is: 

Een kind is meer dan taal en rekenen, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. 

Werken met hoofd, hart en handen

We hebben gekozen voor IEP omdat deze visie mooi aansluit op onze overtuiging: Wij geloven dat ieder kind door God is geliefd en geschapen. Wij streven naar een juiste balans en samenhang in het werken met hoofd, hart en handen. 

IEP LVS heeft niet alleen toetsen voor Rekenen, Taalverzorging (o.a. spelling), Lezen (Begrijpend Lezen) en Technisch lezen, maar ook voor groep 6-8 Woordenschat en Schrijven (bijv.creatief schrijven, verslag maken). Daarnaast zijn er ook toetsen voor hart en handen: Leeraanpak en Creatief vermogen (vanaf groep 3). IEP is bezig met het ontwikkelen van een DrieMinutenToets voor technisch lezen. Dit schooljaar is die nog niet beschikbaar, daarom houden we nog één jaar de ‘oude’ CITO DMT voor groep 3 t/m 5.

Belangrijk voor ons is ook, dat IEP de leerling niet vergelijkt met anderen, maar met zichzelf: hoe is het kind gegroeid ten opzichte van zichzelf. Vanaf groep 6 kunnen we zien in hoeverre een kind al op weg is naar zijn of haar referentieniveau, het verwachte niveau voor voortgezet onderwijs.

Verder zijn de toetsen van IEP een stuk aangenamer voor de kinderen: deze worden digitaal afgenomen en duren veel minder lang dan we gewend waren van de CITO’s.

Meer lezen?

Wilt u nog meer lezen over de toetsen van IEP? Dan verwijzen we u graag naar deze website https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/.  Hier vindt u meer informatie en verhelderende filmpjes.

Hieronder staan de belangrijkste waarden en kenmerken van het IEP leerlingvolgsysteem samengevat.