Giften

Giften zijn nog steeds erg welkom. Hiermee kunnen we extra dingen aanschaffen of doen die niet vanuit de overheid wordt bekostigd. Omdat wij een ANBI zijn, kunt u deze gift van uw inkomstenbelasting aftrekken. Als u de doelstelling van de stichting wilt ondersteunen kunt u dat doen door een gift over te maken op bankrekening IBAN De Passie NL73RABO0158021053.