Over onze school

Voor een hoopvolle toekomst

Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. (Jer. 29:11).

Onze school is gestart in september 2011. We zijn een snel groeiende basisschool waar Bijbelgetrouw onderwijs gegeven wordt, omdat de woorden van God de basis zijn voor ons leven. De school is niet gelieerd aan een specifieke kerkelijke gemeente en heeft een eigen bestuur.

We willen op de Olijfboom garant staan voor kwalitatief goed onderwijs, dat gebaseerd is op de evangelische levensbeschouwing en voldoet aan de kerndoelen van het onderwijs. We willen graag op zoek gaan naar de talenten en mogelijkheden van de ons toevertrouwde kinderen en werken hierbij met ‘hoofd, hart en handen’, zoals onze hemelse Vader ons gemaakt en bedoeld heeft.

Op deze site vindt u informatie over de identiteit, het opvoedingsklimaat en het onderwijskundig concept binnen onze evangelische basisschool. Verder kunt u de agenda downloaden zodat u op de hoogte bent van de geplande activiteiten en vrije dagen van de leerlingen.

BSO
 
Sinds augustus 2015 hebben wij in samenwerking met Christelijke Kinderopvang De Herberg uit Arnhem een Buitenschoolse Opvang: BSO de Olijfboom. Voor informatie en  inschrijving kun u terecht op de site van CKO De Herberg: www.christelijkekinderopvang.nl