Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad is er voor de leerkrachten en de ouders/verzorgers van alle kinderen van de school. Zo is en blijft de school een veilige, educatief verantwoorde leefomgeving voor alle kinderen. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.
Er is regelmatig overleg tussen de MR en de directeur over het reilen en zeilen binnen de school, wat in het belang is van de gehele school. De MR heeft hierbij een positief kritische houding.

Wat doet de MR?
De taken van de MR zijn:

  • invloed uitoefenen op het beleid van de school. Hierbij is input vanuit de ouders gewenst;
  • het bespreken van vooral beleidsmatige zaken die de school betreffen;
  • het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school.

De MR wil graag zo goed mogelijk functioneren. Dit kan niet zonder uw hulp. Heeft u opmerkingen of ideeën die de aandacht van de MR behoeven, schroom dan niet deze kenbaar te maken. U kunt dat doen via de mail: mr@ekcdeolijfboom.nl of persoonlijk bij één van de MR-leden. Deze opmerkingen of ideeën worden dan besproken tijdens de vergaderingen, die ongeveer om de 6 weken plaatsvinden.