Financieel

De Olijfboom valt onder de ‘Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer e.o’. Het bestuur van deze stichting heeft alleen deze school onder haar hoede. De stichting is opgericht om onderwijs te geven of te doen geven in overeenstemming met de evangelische levensbeschouwing, waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus, als sleutel tot het verstaan van alles wat God heeft geopenbaard door Zijn Woord en werken en van daaruit de werkelijkheid om ons heen.

Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer EO is een ANBI, dat betekent dus dat als u een gift overmaakt aan de stichting met als doel het geven of doen geven van onderwijs in overeenstemming met de evangelische levensbeschouwing, deze aftrekbaar is van uw inkomen voor de inkomstenbelasting.

Als u de doelstelling van de stichting wilt ondersteunen kunt u dat doen door een gift over te maken op bankrekening IBAN NL73RABO0158021053

Ten aanzien van de ANBI status treft u onderstaand nog aanvullende informatie.
Het RSIN nummer van Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer EO is 818968321.

De contactgegevens van de stichting zijn:

Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer e.o.
Secretariaat:
p/a Enkdwarsstraat 2
7413 TV Deventer

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08170074.

De stichting heeft een bestuur dat bestaat een dagelijks bestuur en een toezichthoudend bestuur. Het bestuur kan voor haar werkzaamheden voor de stichting slechts aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. Eventuele onkosten kunnen worden gedeclareerd. De directie alsmede personeel worden beloond conform de geldende cao.

Beleid
Onze school heeft een Strategisch Beleidsplan 2014 – 2019 opgesteld.

Voor de financiële verantwoording en verslag van de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij u graag naar het Jaarverslag 2020. Het document is t.b.v. plaatsing op de website digitaal getekend met w.g. (was getekend) door zowel het bestuur als accountant.