Documenten

Schoolgids

De actuele schoolgids kunt u downloaden door op deze link te klikken:
Schoolgids 2021-2022

Praktische info per groep (schooljaar 2021-2022)

Bij diverse groepen wordt verwezen naar een document over huiswerk. U vindt dat hier.

Extra info voor groep 8 m.b.t. de schoolkeuze: door alle Covid-19 maatregelen vinden er dit jaar geen open dagen plaats en kunnen de leerlingen van groep 8 en hun ouders zich lastiger oriënteren op hun schoolkeuze. De website van de VO Gids biedt gelukkig de meest actuele informatie over de scholen uit de regio. Ook kunnen de leerlingen op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school. Ga daarvoor naar www.devogids.nl

Verlofaanvraag

Om verlof aan te vragen dient u een formulier in te leveren bij de directie of de administratie van de school. U kunt dit formulier op school ophalen óf hier downloaden:
Formulier verlofaanvraag

Toestemming medicijnverstrekking

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen ( een aanval van epilepsie). Ouders kunnen aan schoolleiding en leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. Daarvoor kan onderstaand formulier worden ingevuld:
Toestemmingsformulier Medicijnverstrekking

Overige documenten

In april en mei 2018 hebben we een onderzoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport van dit onderzoek kunt u downloaden door op deze link te klikken:
Inspectierapport 2018

In het Ondersteuningsplan (“Dol op de Olijfboom”) kunt u lezen hoe het Passend Onderwijs op EKC de Olijfboom wordt vormgegeven en hoe we uw kind op deze school vanaf de voorschoolse periode tot aan het verlaten van de basisschool volgen, begeleiden en ondersteuning bieden. U kunt het document downloaden door op deze link te klikken: SOP Ouders Olijfboom