Auteursarchief: Fokke

EBS de Olijfboom in Deventer bij eerste inspectiebezoek zeer positief beoordeeld!

Donderdag 11 december 2014, heeft EBS de Olijfboom voor het eerst in haar ruim driejarig bestaan inspectiebezoek gehad. Het betrof een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en naleving van wettelijke voorschriften.

In de ochtend werden zes klassen bezocht, van kleutergroep t/m groep 8. Elk klassenbezoek duurde een half uur. Tijdens de bezoeken werd vooral gelet op de instructie van taal en rekenen, de klassenadministratie en het pedagogische klimaat. Tijdens de middag werden de directie en interne begeleider bevraagd over o.a. de opbrengsten, de organisatie, het beleid en de geboden zorg en ondersteuning. Na schooltijd waren er gesprekken met team en bestuur.

De inspectrice was onder de indruk van wat er in ruim drie jaar allemaal is opgebouwd en neergezet in deze vrij nieuwe school. Ze vond met name de kwaliteit van het onderwijs, de leerkrachten en het management erg sterk. Ook het positieve pedagogische klimaat, de goede zorg en aandacht voor de leerlingen en de hoge ouderbetrokkenheid vielen haar op. Ze vond de Olijfboom een unieke school; uniek in identiteit (evangelisch) en onderwijsconcept (ontwikkelingsgericht en thematisch), een school die haar visie ook krachtig weergeeft en uitdraagt. Natuurlijk lagen er ook kansen om nog in te ontwikkelen; zo kon er nog meer gebruik worden gemaakt van differentiëren (omgaan met diverse niveaus) tijdens instructie. Op de Olijfboom werd na dit mooie resultaat een klein feestje door team en bestuur gevierd.

Welkom!

EKC de Olijfboom is een Evangelisch Kindcentrum in Deventer. De afgelopen jaren zijn we sinds de start in 2011 snel gegroeid naar een kindcentrum dat z’n plek in Deventer verdiend heeft. Per 1 oktober 2019 telt ons EKC 274 leerlingen op school en zo’n 60 kinderen in de kinderopvang, peuterspelen en BSO. De school heeft in het schooljaar 2019-2020 11 groepen, waaronder 3 kleutergroepen.

Ons prachtige, statige gebouw

Christelijke ouders in Deventer kiezen voor de Olijfboom vanwege de duidelijke christelijke identiteit, het positieve pedagogische klimaat en de kwaliteit van de school; we zijn zowel bij ons eerste als tweede inspectiebezoek zeer positief beoordeeld! De Olijfboom is een Evangelisch Kindcentrum waar Jezus centraal staat en waar we de kinderen dichterbij God willen brengen. We bieden kinderen een veilige omgeving en een positief opvoed- en opgroei klimaat waarin ze zich volledig kunnen ontwikkelen naar eigen talent, tempo en niveau. Het EKC is gehuisvest in een prachtig klassiek schoolgebouw in de wijk Voorstad, aan de noord-westzijde van het centrum van Deventer.

De kinderopvang heeft een eigen gebouw met aparte speelplek voor de kinderen van 0-4 jaar. Hier zitten twee BSOgroepen, een KDV en elke morgen een peuterplusgroep voor kinderen van 2 – 4 jaar. We werken hierbij samen met Christelijke Kinderopvang Kleurrijk.
Het aanmelden van nieuwe kinderen voor opvang, peuterspelen of BSO kunt u doen via de website van Kleurrijk.

Alle leerkrachten van de Olijfboom hebben een hart voor God, kinderen en geven graag goed onderwijs met oog voor ieder kind.

De Olijfboom staat garant voor kwalitatief goed onderwijs, dat regelmatig getoetst wordt aan de inspectienormen. We willen graag samen met u en uw kind op zoek gaan naar hun talenten en ontwikkelingsmogelijkheden en werken daarbij zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht en op eigen niveau.

De leerstof wordt bij ons in alle groepen thematisch aangeboden met aandacht voor elk ontwikkelingsgebied, zoals door ons samengevat in ‘het werken met hoofd, hart en handen’.


Foto-impressie