EBS de Olijfboom in Deventer bij eerste inspectiebezoek zeer positief beoordeeld!

Donderdag 11 december 2014, heeft EBS de Olijfboom voor het eerst in haar ruim driejarig bestaan inspectiebezoek gehad. Het betrof een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en naleving van wettelijke voorschriften.

In de ochtend werden zes klassen bezocht, van kleutergroep t/m groep 8. Elk klassenbezoek duurde een half uur. Tijdens de bezoeken werd vooral gelet op de instructie van taal en rekenen, de klassenadministratie en het pedagogische klimaat. Tijdens de middag werden de directie en interne begeleider bevraagd over o.a. de opbrengsten, de organisatie, het beleid en de geboden zorg en ondersteuning. Na schooltijd waren er gesprekken met team en bestuur.

De inspectrice was onder de indruk van wat er in ruim drie jaar allemaal is opgebouwd en neergezet in deze vrij nieuwe school. Ze vond met name de kwaliteit van het onderwijs, de leerkrachten en het management erg sterk. Ook het positieve pedagogische klimaat, de goede zorg en aandacht voor de leerlingen en de hoge ouderbetrokkenheid vielen haar op. Ze vond de Olijfboom een unieke school; uniek in identiteit (evangelisch) en onderwijsconcept (ontwikkelingsgericht en thematisch), een school die haar visie ook krachtig weergeeft en uitdraagt. Natuurlijk lagen er ook kansen om nog in te ontwikkelen; zo kon er nog meer gebruik worden gemaakt van differentiëren (omgaan met diverse niveaus) tijdens instructie. Op de Olijfboom werd na dit mooie resultaat een klein feestje door team en bestuur gevierd.